Jeg føler at kurset har styrket min sikkerhed og givet mig flere og redskabet og dermed muligheder. 
Dagstilbudsleder
Århus Kommune

 

Lederen som coach

Formål: Du lærer at anvende verdens bedst kendte coachingteknik: At opbygge tillidsfyldte relationer og stille de rigtige spørgsmål, der skaber bevidsthed og læring hos en anden person. Coachingen sikrer den bedst mulige udvikling og anvendelse af menneskelige ressourcer.

Indhold på kurset:

• Teoretisk og praktisk forståelse for anvendelse af coaching

• Træning med feedback

• Coaching af enkeltpersoner, relationer og teams

• At være den coachende leder

Indlæringsmetode: Undervisningen er eksperimenterende, vejledende og interaktiv og med en passende portion teori. 

Kursusforløb: Forløbet tilrettelæges efter dine/jeres behov og vil typisk vare fra 3-12 dage. 

 

 

 Todderupparken 3 | DK 8381 Tilst | T: +45 8621 6770  | M: +45 2063 9118 |