Med sin unikke intuition borer Gerda sig ind i kernen af éns udfordring og skræller alle sekundær- udfordringer væk.

Jeg lærte hvad der driver mig på godt og ondt og fik derved pludselig et værktøj til at guide mig selv- også når den sidste coachingtime er forbi.
 
Du får ikke et færdigt aktionsskema, men ved Gerda's hjælp arbejder du dig frem til hvad der er den rigtige frem-gangsmåde for dig.

Dyrlæge, Ph.D
Lab. Manager
34 år

 

 

 

 

 


Lederskabsudviking - kompetenceudvikling

Forandring er en selvfølge for nutidens ledere på alle niveauer og for deres medarbejdere. Det stiller krav til ledelsen og bestyrelsen om at udvikle sig. Udvikling af ledere gælder naturligvis på de videns- og forretningsmæssige områder, men i dag er ledercoaching med fokus på de psykologiske kompetencer et must for at kunne tage personligt lederskab. 

Når du benytter en erhvervscoach, går vi i  dybden på to områder:
-  Forandringsorienteret coaching, der sigter mod ændring af uhensigtsmæssige adfærdsmønstre
-  Udviklingsorienteret coaching, der sigter mod en skarpere performance

Forløbet tilrettelægges individuelt og vil typisk vare fra 4-18 måneder.

Amerikanske undersøgelser viser, at en virksomheds investering i en erhvervscoach til sine executives giver et return on investment (ROI), som er næsten seks gange større end investeringen.

Krav til udvikling af ledere

Undersøgelser af Daniel Goleman viser, at det primære lederskab har den betydeligste effekt, når lederen evner selverkendelse, selvkontrol, social bevidsthed og kan  håndtere relationer.
Der stilles  store krav til nutidens leder. Blandt andet skal man ofte rumme følgende egenskaber:

Være autentisk

Være sig selv, være gennemsigtig og sende entydige signaler. Være klar i sin kommunikation og stå ved egne holdninger og meninger. Tage personligt lederskab.

Have klare værdier
Vise egne ægte værdier i forhold til medarbejderne, kunderne og leverandørerne.

Have klare visioner
Være synlig. Fortælle hvad man ønsker at skabe på bundlinjen og inddrage medarbejderne og omgivelserne.

Være fleksibel
Ikke være bange for omskiftelighed og forandringer - men koncentrere sig om at håndtere dem. Det får en til at opnå meget bedre resultater, både personligt og for virksomheden.

Indgå i relationer
Opbygge relationer i teams ved at inddrage og lytte til medarbejderne. Det er sammen med andre, at man har mulighed for at skabe noget større.

Have selvbevidsthed
Være bevidst om egen adfærd og påvirkning af andre. Erkende hvad der virker og ikke virker.
 

Hvorfor ledercoaching?

At bruge sit netværk eller andre i virksomheden som coach vil for de fleste være sårbart. Ved at bruge en professionel erhvervscoach får du en uddannet og erfaren coach, der er neutral i forhold  til virksomhedens interne forhold. Derfor kan jeg forholde mig til din aktuelle situation uden at være påvirket af øvrige forhold på din arbejdsplads. Det er dig, det handler om.

 

 

 

Todderupparken 3 | DK 8381 Tilst | T: +45 8621 6770  | M: +45 2063 9118 |