In a Dream Team we all cover up for each other and make it happen.
Phil Sandahl
Team Coaching International 

 

Relationer på arbejde

Formål: Dette kursus er et tilbud til ledere, HR personer og team supervisors, som ønsker nye værktøjer til at skabe effektive arbejdsmiljøer, i en verden med konstante forandringer og krav om produktivitet og positive tal på bundlinjen. 

Kurset giver dig værktøjer til, hvordan teamet kan lære at takle nogle af følgende problemstillinger:

  • Ineffektiv og dårlig kommunikation
  • Lav teammoral
  • Uløste konflikter
  • Mangel på kreativitet og produktivitet
  • Forvirring omkring roller i teamet

Udbytte:

  • Du vil bedre være i stand til at håndtere sammenlægninger, nedskæringer, vækst og fusioner
  • Dine team vil være mere modstandsdygtige, positive og ikke bange for konflikter
  • Enkeltpersoner vil være mere engageret, inspireret og dygtigere til at navigere i forandringer
  • Du vil have større tillid til at engagere hele teamet og organisationen i udviklingsinitiativer

 

Indlæringsmetode: Undervisningen er eksperimenterende, vejledende og interaktiv med en passende portion undervisning.

 

Kursusforløb: To  dages kursus.

 

 

 

 

 


Todderupparken 3 | DK 8381 Tilst | T: +45 8621 6770  | M: +45 2063 9118 |