Ledelsesgruppen i Region Nord har flyttet sig enormt og er rykket tættere sammen - så vi i dag virkeligt fremstår som et stærkt lederteam. 
Torsten Richard Hermansen,
regionsdirektør
Danske Fragtmænd Nord

 

 

 


Teamcoaching - Relationscoaching - Udvikling af high performance

Siden 2007 har jeg hjulpet lederteams til at fungere mere positivt og effektivt gennem teamudvikling. Jeg har hjulpet dem til at spille sammen på konstruktive måder ved at coache teammedlemmerne i deres relation til hinanden og den kultur, de skaber sammen.

De bedste resultater skabes, når relationen fungerer med respekt for hinandens forskelligheder, og når teamet forstår at anvende dets styrker i konstruktive fællesskaber.

Teamcoaching får relationerne til at spille effektivt sammen. Jeg stiller skarpt på teamet og på det, der sker mellem parterne. Fokus flyttes fra ”hvem gør hvad - ved hvem?” til ”hvad sker der i relationen?”. 

Relationscoaching udvikler lederteamets evner til at være konstruktive og fremadrettede sammen. 

Klik her  for brochuren "Et godt team er mere end en flok kloge hoveder. Det er en fælles sag". 
 

Sådan får I bedre relationer

Hvordan samarbejder du med én, som du ikke er enig med, eller en du ikke kan lide? Gennem relationscoaching lærer dit team at gøre forskelligheder til en fordel, at bruge hinandens styrker og at stå sammen som et hold.
Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Skab derfor de bedst mulige resultater under de givne forhold. 

De bruger relationscoaching:

-          Ledelser

-          Sektioner og afdelinger

-          Team

-          Projekt- og arbejdsgrupper

-          - og mange flere

Ved blandt andet:

-          Manglende effektivitet

-          Dårlig trivsel

-          Samarbejdsproblemer

-          Fusioner og sammenlægning

-          Organisationsændringer

-          - eller et ønske om at optimere et i forvejen godt samarbejde

Bedre kommunikation - bedre økonomi

Jeg træner teams i at kommunikere mere positivt og konstruktivt, fordi særlige kommunikationsformer kan dræbe alt godt samarbejde. Og det skader både bundlinjen og arbejdsmiljøet. Har dit team brug for en bedre tone?

Klik her  for flyer om teamcoaching & relationscoaching.

Teamanalyse

Ønsker du et dybere kendskab til teamets evne til ”high performance”, anvender jeg "Team Diagnostic". Det er et online værktøj til teamudvikling, der er baseret på international forskning omkring teamets kultur, interaktion og kommunikation. Fokus er flyttet fra det enkelte individ og deres forskelligheder til hvordan de skaber resultater sammen.  

Resultatet viser teamets evner til at skabe et positivt miljø og høj produktivitet, og det danner grundlag for det videre coachingforløb med hele teamet. Læs om 4 modeller udviklet af Team Coaching International

Teamanalyse er også effektiv i forbindelse med den årlige tilfredshedsundersøgelse, og den kan i nogle tilfælde erstatte tilfredshedsundersøgelsen. Analysen viser specifikt, hvor teamet har sine styrker i øjeblikket, og hvad der er vigtigt at udvikle.

Se case study med Danske Fragtmænd Region Nord.
Rekvirer gerne case studies fra andre brancher.

Programforløb

Programmet for teamcoaching varierer fra sag til sag. Fra 2-3 halve dage til forløb over flere måneder. Ofte vil to coaches lede processen. Kontakt mig for en snak om, hvordan netop din gruppe kan få udbytte af coaching. 

Du kan læse mere om teamcoaching / Organisation and Relations Systems Coaching (ORSC) her. 

 

  


Todderupparken 3 | DK 8381 Tilst | T: +45 8621 6770  | M: +45 2063 9118 |