Jeg ser nu muligheder i stedet for forhindringer, og oplever respekt for mine meninger og udført arbejde. 
 
Kan se mine egne kvaliteter og værdier og forstår at udnytte dem. Er stolt af det jeg kan. Det giver helt automatisk større anerkendelse hos andre, og bringer lyst til at gå i gang med større opgaver.   

Er blevet bedre til at parkere arbejdet og holde fri, når jeg er hjemme. Tager ansvar for mit eget liv og giver ikke andre skylden, hvis noget ikke lykkedes.
sådan siger
overmontør ISS, 48 år
efter coachingforløb
på 10 timer 

 

  


 

 


    

 


 

Skab større succes på jobbet og i livet  

Mit navn er Gerda Lambertsen, og som personlig coach, lederskabscoach, relationscoach og life-balance coach sætter jeg fokus på den personlige udvikling, udvikling af det personlige lederskab og team- og relations udvikling. Med mine mange års erfaringer kan jeg hjælpe med at:

  • udvikle og styrke dig som menneske, leder, kollega eller medarbejder
  • udvikle og styrke samarbejdsrelationer til større effektivitet, bedre arbejdsmiljø og resultater
  • lære dig at mestre coachingens kunst som leder eller coach

Jeg coacher mennesker og virksomheder, der ønsker den erfarne coach. 
Mine kunder er såsom executive, ledere, projektledere, selvstændige, medarbejdere, kolleger, ledergrupper, team og professionelle coaches.   

Jeg tror på
- at et hvert menneske, relation eller organisation er helt unikt, og har kimen i sig til at udvikle sig, hvad enten det er i positive eller udfordrende situationer.
- at mennesker har et dybt ønske om at være autentisk, at udleve sine evner, at skabe resultater og succes i livet, at være i balance med sig selv og sine omgivelser både privat og på jobbet, samt at føle glæde og indre tilfredshed. 

Min største interesse og passion er at hjælpe mennesker i udviklings- og forandringsprocessen ved at støtte dem i at turde blive alt, hvad de har potentialet til at blive; at hjælpe folk med at finde modet og begejstringen til at risikere sig selv.     

Dette er mit udgangspunkt for min coaching, hvad enten det er færdigheds-, præstations- eller udviklingscoaching.     

Hvor og hvordan?
Mit kontor ligger i Århus, hvor mange af mine kunder også er. Men jeg coacher kunder over hele landet - ja faktisk hele verden, hvor vi benytter telefon- og Skypemøder.

De fleste foretrække at mødes ansigt til ansigt - i hvert fald til en start. Fordelen ved telefonen er for nogle tidsbesparende og en praktisk god løsning samtidigt med, at det ubetinget er ligeså effektivt som ansigt til ansigt møder. Det er fuldstændig op til dig, hvad du vælger.

Ved større projekter samarbejder jeg med andre ICF certificerede coaches. _____________________________________________________________________________________________
 

Unge med dårlig reguleret diabetes
& life-coaching.
Et forskningsprojekt ved
Sygehus Lillebælt
 


Udvikling
af samtalekompetencer
- på en ny måde

Vi er en gruppe coaches, der udvalgt til at coache unge mellem 17-25 år med dårlig reguleret diabetes i ovenstående forskningsprojekt.

Projektet startede sidste år i februar måned og er estimeret til at køre i 1½ år, hvor vi hver måned har coaching-samtale med de unge individuelt.

Min oplevelse er, at coaching viser sig som værende ganske effektiv for nogle af de unge. De bruger coachingen til at få større bevidsthed om styrker og udfordringer, og hjælper dem til at tage større ansvarlighed for deres adfærd, sig selv og deres diabetes. 

Og hvorfor er coachingen så kun effektiv for nogle af de unge? Svaret er, som for et hvilket som helst andet menneske, at man skal have overskud til at kikke indad i sig selv, og været parat til at udvikle sig og klar til at forandre u-hensigtsmæssige mønstre og vaner eller håndtere vanskelig situationer bedre.  

 


Selv om du har stor erfaring og succes med din måde at kommunikere med andre på, er min oplevelse, at de fleste kan blive endnu skarpere til at kommunikere effektivt.

"Slib saven", som Stephen Covey siger. Vi har alle løbende behov for fornyelse for at bevare og forbedre os.   

De sidste par år har jeg arbejdet med 35 rådgivere med det mål at udvikle deres samtalefærdigheder fra et allerede højt niveau.

Det var ikke egentlige samtaleteknikker, der var i fokus; men i stedet  brugen af en coachende tilgang. Det at bruge sig selv som værktøj. En øget selvbevidsthed.
  
Først blev rådgiverne undervist i brugen af coachende samtalefærdigheder og efterfølgende fik de personlig mentoring og feedback på konkrete samtaler.     

Resultatet har været enestående og synligt i organisationen. 

Gerda Lambertsen, Master Certificeret Coach (MCC)
fra The International Coach Federation (ICF). Følger ICF's etiske regler og standarder
MCC er den højeste betegnelse, du kan opnå som coach. Det tager 8-10 år at nå til dette mestringspunkt.
I Danmark er vi en håndfuld MCC certificerede coaches. Worldwide er vi ca. 800 MCC’er ud af International Coach Federations 21.000 medlemmer af professionelle coaches. MCC certificeringen skal fornyes hver tredje år.
 
  


Todderupparken 3 | DK 8381 Tilst | T: +45 8621 6770  | M: +45 2063 9118 |