Litteratur & links

Lige så mange problemstillinger og udfordringer, der findes at tage fat på, lige så meget litteratur er der om coaching og leadership. Her vil jeg løbende skrive nye brugbare henvisninger til litterære værker ind, som du kan få glæde af: 

 “Co-Active Coaching, New skills for Coaching People toward Success in Work and Life. Laura Whitworth, Karen Kimsey-House, Henry Kimsey-House, Phillip Sandahl. Davies-Black Publishing

”Coaching på Jobbet. En praktisk vejledning i at udvikle dine egne og dine medarbejderes færdigheder.” John Whitmore. En bog i serien Den lærende organisation. Peter Asschenfeldts Nye Forlag

“Coaching læring og udvikling”, Stelter, Reinhard m.fl. Erhvervspsykologiserien, Psykologisk Forlag

"Ledelsesbaseret Coaching", Thorkild Molly Søholm m.fl. Børsens Forlag

"Vær din egen coach. Vejen til personlig og professionel succes". John Evan-Jones. Cand-succes serien. Schultz

"Immunity to Change" Robert Kegan, Lisa Laskow Lahey

"Lederskabets Kunst. Procespsykologi og konfliktløsninger i store grupper og organisationer", Arnold Mindell.

"The Deep Democracy of Open Forums", Arnold Mindell, phd

"The Leader as Martial Artist", Arnold Mindell, phd

"The Quantum Mind and Healing" Arnold Mindell, phd

"Sitting in the Fire" Arnold Mindell, phd

"Teori U, Lederskab der åbner fremtiden. Mod en ny social teknologi - presencing", C. Otto Scharmer. Forlaget Ankerhus

"Den femte disciplin, Den lærende organisations teori og praksis", Peter M. Senge. Klim

"Ledelse og selvforståelse. Kom ud af boksen", The Arbinger Institute 

"Konfliktens anatomi", The Arbinger Institute.

"Synchronicity, The Inner Path of Leadership", Josepth Jaworski. Berret-Koehler Publishers

 “Når ledelse er kommunikation”, Leif Pjetursson, Børsens Forlag

"Etik & Autoritet i lederskabet, Charlotte Mandrup. ISBN 478579837587435

"A simpler way", Margeret J. Wheatley and Myron Kellner-Rogers. Berret-Koehler Publishers

"The Tao of Leadership." John Heider. Humanics Limited

"Zen og kunsten af lede - sig selv og andre." Rients Ritskes. Bogan

"Er du en leder? Find din stil og gør en forskel på 100 dage", John Evan-Jones. Cand-succes serien. Schultz

"7 gode vaner, Personlig udvikling og livskvalitet", Stephen R. Covey. Schultz

"Det vigtigste først", Stephen R. Covey. Schultz

"Ikke voldelig kommunikatin: girafsprog". Marshall B. Rosenberg, Borgens Forlag

"Taming Your Gremlin, A Surprisingly Simple Method for Getting Out of Your Own Way”.Carson, Rick.  Harper Collins Publishers

"Organisatoinsudvikling gennem dialog", Helle Alrø, Ålborg Universitetsforlag

“Slip anerkendelsen løs. Appreciative Inquiry I organisationsudvikling”, Mads Ole Dall & SolveigHansen,  Frydenlund.

”Primal Leadership - Realizing The Power of Emotional Intelligence”, Daniel Goleman. Harvard Business School Press 

"Følelsernes intelligens", Daniel Goleman. Borgen

"Emotionel intelligens i organisationer, Malcom Higgs & Victor Dulewicz. Erhvervs psykologiserien. Dansk Psykologisk Forlag

"Systemisk ledelse. Den refleksive praktiker." Carsten Hornstup m.fl. Erhvervs psykologiserien. Dansk Psykologisk Forlag

"Social konstruktion, Ind i samtalen." Kenneth J. Gergen & Mary Gergen. Dansk Psykologisk Forlag

"The seven principles for making marriage work", John Gottmann and Nan Silver. The Orion Publishing Group

"Fra chef til leder - brug NLP's effektive værktøjer til at optime dine lederevner", Joseph O'connor, Aschehoug

”Klar besked om stress”, Bo Netterstrøm. Aschehoug 1997

"Kunsten af leve lykkeligt", Hans Hellighed Dalai Lama & Howard C. Cutler. Vinten

"At vokse gennem mødet med andre", Kay Pollak

"Mindfulness i hverdagen, Charlotte Mandrup

 


 


Todderupparken 3 | DK 8381 Tilst | T: +45 8621 6770  | M: +45 2063 9118 |